nybanner

ଏରୋସ୍ପେସ୍ |

ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ପାତ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଫାଇବର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଦକ୍ଷତା 20% -40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ତେଣୁ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ |ବିମାନର ଗଠନମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀ ସମୁଦାୟ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଓଜନର ପ୍ରାୟ 30% ଅଟେ, ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ |ସାମରିକ ବିମାନ ପାଇଁ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ |e ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ;ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ପାଇଁ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ପରିସର ଏବଂ ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ରହିଛି |

ବିମାନ
qj6352460142

ବିଭିନ୍ନ ବିମାନର ଓଜନ ହ୍ରାସର ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ବିଶ୍ଳେଷଣ |

ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଲାଭ (USD / KG)
ହାଲୁକା ସିଭିଲ୍ ବିମାନ | 59
ହେଲିକପ୍ଟର 99
ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ 450
ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ବିମାନ | 440
ସୁପରସୋନିକ୍ ସିଭିଲ୍ ବିମାନ | 987
ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ ଉପଗ୍ରହ | 2000
ଜିଓଷ୍ଟେସନାରୀ ଉପଗ୍ରହ | 20000
ସ୍ପେସ୍ ସଟଲ୍ | 30000

ପାରମ୍ପାରିକ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ, କାର୍ବନ ଫାଇବର କମ୍ପୋସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବିମାନର ଓଜନକୁ 20% - 40% ହ୍ରାସ କରିପାରେ;ସେହି ସମୟରେ, ଯ os ଗିକ ପଦାର୍ଥ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଯାହା ଥକ୍କା ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରବଣ ଅଟେ ଏବଂ ବିମାନର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବ increases ାଇଥାଏ |ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଭଲ ଫର୍ମ ଦକ୍ଷତା ଗଠନମୂଳକ ଡିଜାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ କରିପାରେ |
ଗଠନମୂଳକ ହାଲୁକା ଓଜନରେ ଏହାର ଅପୂରଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ, କାର୍ବନ ଫାଇବର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମରିକ ବିମାନ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି |୧ ss ୦ ଦଶକରୁ, ବିଦେଶୀ ସାମରିକ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଲାଞ୍ଜ ସ୍ତରରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେଣା, ଫ୍ଲାପ୍ସ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଜେଲେଜ୍, ମିଡିଲ୍ ଫ୍ୟୁଜେଲେଜ୍, ମେଳା ଇତ୍ୟାଦିରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 1969 ମସିହାରୁ F14A ପାଇଁ କାର୍ବନ ଫାଇବର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କେବଳ 1% ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ F-22 ଏବଂ F35 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପି generation ଼ିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ କାର୍ବନ ଫାଇବର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟବହାର 24% ଏବଂ 36% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି |ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ବି-୨ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ କାର୍ବନ ଫାଇବର କମ୍ପୋଜିଟ୍ସର ଅନୁପାତ 50% ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ନାକ, ଲାଞ୍ଜ, ଡେଣା ଚର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି।ଯ os ଗିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ହାଲୁକା ଏବଂ ବୃହତ ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ |ଚାଇନାର ସାମରିକ ବିମାନରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଗ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି |

轻型 民用 飞机
轻型 飞机
飞机 发动机
战斗机
卫星
航天飞机

ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁପାତର ବିକାଶ ଧାରା |

ସମୟ ଅବଧି

ବ୍ୟବହୃତ ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଅନୁପାତ |

1988-1998

5-6%

1997-2005

10-15%

2002-2012

23%

2006-2015

50+

UAV ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଅନୁପାତ ମୂଳତ all ସମସ୍ତ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ |ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହକ୍ ଏରିଆଲ୍ ଦୀର୍ଘ-ଧ urance ର୍ଯ୍ୟହୀନ ମାନବ ବିହୀନ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା 65% ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ 90% ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ X-45C, X-47B, "Neuron" ଏବଂ "Raytheon" ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଲଞ୍ଚ ଯାନ ଏବଂ ରଣନ strategic ତିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, "ପେଗାସସ୍", "ଡେଲଟା" ଲଞ୍ଚ ଯାନ, "ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ" II (D5), "ଡର୍ଫ" କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଡେଲ;ଆମେରିକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର MX ଆନ୍ତ c ଦେଶୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ Russian ଷର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର "ଟପୋଲ୍" ମି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |

ବିଶ୍ carbon ର କାର୍ବନ ଫାଇବର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଫାଇବରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଶ୍ consumption ର ମୋଟ ବ୍ୟବହାରର 30% ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ 50 ର 50% ଅଟେ |

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ: ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାଳନା;ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ କପଡା |
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ହାତ ଲେ-ଅପ୍;ରଜନୀ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୋଲିଡିଂ (RTM) ଲାମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା |