nybanner

ଇତିହାସ

 • 2005 ର ଆରମ୍ଭରେ
  କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମତୀ Zhang ାଙ୍ଗ ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଗ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆଶା ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣିଲେ।ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଯେ ମାନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ପାଦନର ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ |ଚାଇନାକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଭା ପରିଚୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଉପକରଣ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
 • 2009 ରେ
  କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯେ ଜୋଙ୍ଗବାଓ ରୁହିଙ୍ଗ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛନ୍ତି |
 • 2010 ରେ
  କମ୍ପାନୀ ISO9001 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ଯାହା ସୂଚାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି |
 • 2011 ରେ
  କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଅନୁପାଳନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା |ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ, ଆମେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ |ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମର ବୁ understanding ାମଣାକୁ ଗଭୀର କରିଛି ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶରେ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃ strengthened କରିଛି |
 • 2012 ରେ
  କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ କମ୍ପାନୀ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଭାବନ ପେଟେଣ୍ଟ ହାସଲ କଲା |
 • 2015 ରେ
  କମ୍ପାନୀ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିହ୍ନିତ କରି ପ୍ରଥମ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ଆରମ୍ଭ କଲା |
 • 2017 ରେ
  କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହଯୋଗ, ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଅଧିକ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲା |
 • 2018 ରେ
  ବିଦେଶରୁ ଫେରିଥିବା 20 ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିଶେଷଜ୍ with ଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବ held ଠକ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା |
 • 2022 ରେ
  ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପରିଚୟ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ 10000 ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ |