nybanner

ସେବା

10 ବର୍ଷର ଶିଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟପ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ZBERHON ଇଚ୍ଛୁକ |

ଚିତ୍ର -1 |

ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟ ସେବା |

ଗ୍ରାହକ କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ZBREHON ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ |
1. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଯ os ଗିକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
2. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
3. ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗର ପରିସର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର -3

ଅନ୍-ବିକ୍ରୟ ସେବା |

ଗ୍ରାହକ କ୍ରୟ ଅବଧି ସମୟରେ, ZBREHON ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲାଭ ମିଳିବ |
1. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ purchased ାରା କିଣାଯାଇଥିବା ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପନ୍ତୁ |
2. ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଗତି ନୋଡ ଅନୁଯାୟୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
3. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର -2

ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା |

1. ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନେ ଚିନ୍ତିତ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିବା ସମୟକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ |

2. ଗ୍ରାହକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ପାଦ ତାଲିମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

3. 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଦ୍ରୁତ ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ |

ZBREHON ହେଉଛି ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ |

ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ: ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ |